Driemaandelijks tijdschrift van S-PlusRegioLeuven, publicaties SOCMUT

en Mutualistische Weergalm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Juli 2018 R.Leuven

Juli 2018 BHV


Maart 2018 R.Leuven

Maart 2018 BHV


Vakantiebrochure

 

 
De Socialistische Mutualiteit van Brabant bezorgt haar leden
op regelmatige basis toegankelijke informatie via verscheidene publicaties.
Gidsen zijn er dan weer om praktische en relevante informatie
over een onderwerp te bundelen. Daarnaast promoten ze ook de diensten
en voordelen.
De Mutualistische Weergalm verschijnt twee maal per jaar, in januari en
september.
Het informatieblad heeft drie edities: jongeren, gezinnen en senioren.
 

  Publicaties van de FSMB

MUTUALISTISCHE WEERGALM*GIDSEN*INFOMUT*NEWSLETTER*JAARRAPPORT*GEZONDHEIDSINFORMATIE

Mutualistische Weergalm

     

M.W. 2018 Jongeren

M.W. 2018 Gezinnen

M.W.2018 Senioren

 

 

  Publicaties van de Socialistische Mutualiteiten en de nevenorganisaties

 

Deze website geeft een informatief overzicht.
Gegevens en programma's kunnen door onvoorziene omstandigheden of
om organisatorische redenen steeds worden gewijzigd.